تازه‌هاي كتاب

نام كتاب : تحقيقات بازاريابي
  
   نويسنده : علي صنايعي
   مترجم : -
   ناشر : جهاددانشگاهي واحد اصفهان
   قيمت پشت جلد : 31000  ريال
   توضيحات : فصل اول:دامنه تحقيقات در بازار-فصل دوم:روش‌هاي تحقيقات بازاريابي-فصل سوم:نمونه‌گيري و انواع آن-فصل چهارم: پرسشنامه-فصل پنجم:تحقيقات بازاريابي كاربردي-فصل ششم:تحقيقات تبليغات-فصل هفتم:بخش‌بندي بازار و جايگاه‌يابي محصول
 
نام كتاب : سنجش و بهبود محيط كسب و كار
  
   نويسنده : احمد ميدري-اصلان قودجاني
   مترجم : -
   ناشر : جهاددانشگاهي واحد تهران
   قيمت پشت جلد : 35000  ريال
   توضيحات : فصل اول:ساختن شاخص‌هاي جديد براي مقررات كسب و كار-فصل دوم:شروع كسب و كار-فصل سوم:استخدام و اخراج كاركنان-فصل چهارم:اجراي قراردادها-فصل پنجم:كسب اعتبار-فصل ششم:خاتمه بخشيدن به كسب و كار-فصل هفتم:شيوه قانونگذاري
 
نام كتاب : مدل‌هاي كسب و كار
  
   نويسنده : آلن آفوا
   مترجم : محمدمهدي سپري-مرتضي مرادي-سيداحسان مليحي
   ناشر : رسا
   قيمت پشت جلد : 95000  ريال
   توضيحات :
 
نام كتاب : مجموعه مقالات برگزيده و چكيده مقالات اولين همايش ملي توسعه مشاغل خانگي
  
   نويسنده : سازمان همياري اشتغال دانش‌آموختگان جهاددانشگاهي
   مترجم : -
   ناشر : سازمان همياري اشتغال دانش‌آموختگان جهاددانشگاهي
   قيمت پشت جلد : -  ريال
   توضيحات : چكيده و اصل مقاات برگزيده در همايش ملي مشاغل خانگي